เกี่ยวกับโรงเรียน ท.๑ (บ้านชุมแสง)


Calendar


ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน ท.๑

  • 2-4 กรกฎาคม 2557

เข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรม
การศึกษาท้องถิ่นระดับภาคเหนือ

  • 10 กรกฎาคม 2557

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

 

  • 24-25 กรกฎาคม 2557

งานแข่งขันกีฬานักเรียน
ในเขตเทศบาลเมืองชุมแสง