เกี่ยวกับโรงเรียน ท.๑ (บ้านชุมแสง)


Calendar


ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน ท.๑

  • 11 มิถุนายน 2558

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา
2558
และมอบทุนการศึกษา

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน

  • 26 มิถุนายน 2558

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมวันสุนทรภู่