เกี่ยวกับโรงเรียน ท.๑ (บ้านชุมแสง)


Calendar


ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน ท.๑

 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 12 พ.ค. 62
 • เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 13 พ.ค. 62
 • กิจกรรมวันไหว้ครู 13 มิ.ย. 62
 • กีฬายุวพุทธฯ 21-22 มิ.ย. 62
 • แห่เทียนเข้าพรรษา 17 ก.ค. 62
 • วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
  พระเจ้าอยู่หัว 26 ก.ค. 62
 • ทัศนศึกษา อ.1-ป.6 6 ส.ค. 62
 • วันแม่ 9 ส.ค. 62
 • ทัศนศึกษา ม.1-3 16 ส.ค. 62