เกี่ยวกับโรงเรียน ท.๑ (บ้านชุมแสง)


Calendar


ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน ท.๑

 • เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2560  
  16 พ.ค. 60  
 • กิจกรรมวันไหว้ครูและมอบทุน
  การศึกษา 8 มิ.ย. 60 
 • กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
  26 มิ.ย. 60 
 • กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย
  28 มิ.ย. 60