เกี่ยวกับโรงเรียน ท.๑ (บ้านชุมแสง)


Calendar


ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน ท.๑

 • 18 พ.ค. 2558
  เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
 • 11 มิ.ย. 2558
  กิจกรรมไหว้ครู
 • 26  มิถุนายน   2558
  กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด และวันสุนทรภู่
 • 1  กรกฎาคม  2558
  พิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม
 • 22-23  ก.ค.   2558 
  กีฬายุวพุทธ
 • 29  กรกฏาคม   2558
  กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
 • 11  สิงหาคม  2558
  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
 • 4-5  กันยายน  2558
  โครงการอาเซียนศึกษา
 • 8-9  กันยายน  2558
  โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นและศึกษาแหล่งเรียนรู้